Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Elektronski portfolio kao sistem procjenjivanja znanja i sposobnosti u visokom obrazovanju
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Zbornik radova sa II međunarodnog naučno-stručnog skupa „Informacione tehnologije za elektronsko obrazovanje“
Izdavač
Panevropski univerzitet „Apeiron“
Oblast (Frascati)
1 Prirodne nauke, 102 Računarske nauke i informatika
Godina
2010