Povratak na pretragu publikacija

Informacije o publikaciji:

Naziv publikacije: Elektronski portfolio kao sistem procjenjivanja znanja i sposobnosti u visokom obrazovanju
Naziv časopisa / zbornika / monografije: Zbornik radova sa II međunarodnog naučno-stručnog skupa „Informacione tehnologije za elektronsko obrazovanje“
URL do publikacije: http://www.iteo.rs.ba/sr/iteo-2010
Kategorija publikacije:
Kategorija publikacije:
Stranica: 228-233
Koeficijent publikacije - K : 4.00
Kategorija rezultata rada: Samostalnog rada istraživaca, izvan projekata
Klasifikacija FRASCATI: 1 Prirodne nauke, 102 Računarske nauke i informatika
Godina: 2010
Izdavač: Panevropski univerzitet „Apeiron“
Apstrakt: U ovom radu se razmatraju mogućnosti upotrebe elektronskog portfolia na visokoškolskim institucijama i predlaže uvođenje elektronskog portfolia kao dodatnog načina za procjenjivanje. Za studenta je, prije diplomiranja, bitno da se utvrdi koje kurseve je p
Autori koji ne pripadaju sistemu naučne mreže:

Autori:

Prvi autor - marija.lekic