Povratak na pretragu publikacija

Informacije o publikaciji:

Naziv publikacije: Elektronski portfolio u nastavi matematike
Naziv časopisa / zbornika / monografije: Zbornik radova sa IV Simpozijuma „Matematika i primene"
URL do publikacije: http://alas.matf.bg.ac.rs/~konferencija/zbornik2013.pdf
Kategorija publikacije:
Kategorija publikacije:
Stranica: 150-157
Koeficijent publikacije - K : 4.00
Kategorija rezultata rada:
Klasifikacija FRASCATI: 1 Prirodne nauke, 101 Matematika
Godina: 2013
Izdavač: Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet
Apstrakt:
Autori koji ne pripadaju sistemu naučne mreže:

Autori:

Prvi autor - marija.lekic
Prvi koautor - vucic.dasic