Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Elektronski portfolio u nastavi matematike
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Zbornik radova sa IV Simpozijuma „Matematika i primene"
Izdavač
Univerzitet u Beogradu, Matematički fakultet
Oblast (Frascati)
1 Prirodne nauke, 101 Matematika
Godina
2013