Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Elementi postmodernizma u romanu Grad u zrcalu Mirka Kovača
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Slovo o Aliji Isakoviću i Mirku Kovaču Zbornik radova sa 4. međunarodne konferencije posvećene stvaralaštvu hercegovačkih autora Mostar, 19. i 20.04.2018.
Izdavač
Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
Godina
2020