Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
ELEMENTI POSTMODERNIZMA U ROMANU GRAD U ZRCALU MIRKA KOVAČA
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Slovo o Aliji Isakoviću i Mirku Kovaču : zbornik radova sa 4. međunarodne konferencije posvećene stvaralaštvu hercegovačkih autora, Mostar, 19. i 20. 04 .2018.
Izdavač
Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
Godina
2020