Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
"Environmental status and geochemical assessment sedimnets of Lake Skadar, Montemegro"
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Environmental Monitoring and Assessment
Izdavač
Springer
Godina
2016