Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Gender and sport participation in Montenegro
Naziv časopisa / zbornika / monografije
International Review for the Sociology of Sport
Izdavač
SAGE Publications
Godina
2014