Povratak na pretragu publikacija

Informacije o publikaciji:

Naziv publikacije: A hybrid model for forecasting the volume of passenger flows on Serbian railways
Naziv časopisa / zbornika / monografije: Operational Research - July 2016, Volume 16, Issue 2
URL do publikacije:
Kategorija publikacije: Naučna monografija izdata u inostranstvu
Kategorija publikacije:
Stranica: 271-285
Koeficijent publikacije - K : 5.00
Kategorija rezultata rada: Samostalnog rada istraživaca, izvan projekata
Klasifikacija FRASCATI:
Godina: 2016
Izdavač: Operational Research - July 2016, Volume 16, Issue 2
Apstrakt:
Autori koji ne pripadaju sistemu naučne mreže: Nataša Glišović, Miloš Milenković, Nebojša Bojović, Libor Švadlenka

Autori:

Koautor - zoran.avramovic