Povratak na pretragu publikacija

Informacije o publikaciji:

Naziv publikacije: ILUSTRACIJA TEŽIŠTA MASA U SOFTVERSKOM PAKETU GEOGEBRA
Naziv časopisa / zbornika / monografije: Nastava matematike
URL do publikacije: http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/nm/252/nmn252p33-41.pdf
Kategorija publikacije:
Kategorija publikacije:
Stranica: 33-41
Koeficijent publikacije - K : 3.00
Kategorija rezultata rada: Samostalnog rada istraživaca, izvan projekata
Klasifikacija FRASCATI: 1 Prirodne nauke, 101 Matematika
Godina: 2016
Izdavač: Društvo matematičara Srbije
Apstrakt: Svrha rada je da se učenicima približi ova važna oblast. Predlog da se oblast obradi baš u III razredu gimnazije je iz razloga što se tada stiču uslovi za analitičko rešavanje ove vrste problema. Takođe, predloženo je da se težište, pored analitičkog metod
Autori koji ne pripadaju sistemu naučne mreže:

Autori:

Prvi autor - marija.lekic