Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
ILUSTRACIJA TEŽIŠTA MASA U SOFTVERSKOM PAKETU GEOGEBRA
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Nastava matematike
Izdavač
Društvo matematičara Srbije
Oblast (Frascati)
1 Prirodne nauke, 101 Matematika
Godina
2016