Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
An Image Watermarking Based on the pdf Modeling and Quantization Effects in the Wavelet Domain
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Multimedia Tools and Applications
Izdavač
Springer
Godina
2012