Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Inovacija u službi motivacije i zadovoljstva na radnom mjestu
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Zbornik radova. Kruševac: Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije
Izdavač
Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije
Godina
2022