Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Investigation on air pollution from shipping in Boka-Kotorska Bay.
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Zbornik radova. Kragujevac: Mašinski fakultet: Centar za kvalitet, 2011, str. [B-13]-B-17. [COBISS.CG-ID 512386786]
Izdavač
Zbornik radova. Kragujevac: Mašinski fakultet: Centar za kvalitet, 2011,
Godina
2011