Povratak na pretragu publikacija

Informacije o publikaciji:

Naziv publikacije: Istraživanje zagađenja vazduha sa brodova u Bokokotorskom zalivu
Naziv časopisa / zbornika / monografije: Zbornik abstrakata. Kragujevac: Mašinski fakultet: Centar za kvalitet, 2011, 2011, str. 78. [COBISS.CG-ID 512385250]
URL do publikacije: [COBISS.CG-ID 512385250]
Kategorija publikacije: Pregledni rad u periodičnoj publikaciji u inostranstvu
Kategorija publikacije:
Stranica: str. 78.
Koeficijent publikacije - K : 1.00
Kategorija rezultata rada: Samostalnog rada istraživaca, izvan projekata
Klasifikacija FRASCATI:
Godina: 2011
Izdavač: Zbornik abstrakata. Kragujevac: Mašinski fakultet: Centar za kvalitet, 2011, 2011,
Apstrakt:
Autori koji ne pripadaju sistemu naučne mreže: ČELANOVIĆ, Zoran.

Autori:

Prvi koautor - spiro.ivosevic
Prvi autor - danilo.nikolic
Koautor - pavle.popovic