Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Kantova metafizika morala u Kunderinom romanu „Nepodnošljiva lakoća postojanja“
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Linqva MONTENEGRINA
Izdavač
Fakultet za crnogorski jezik i književnost
Godina
2018