Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Kultura upravljanja operativnim rizicima kao alat i ključna komparatuvna prednost za stalno poboljšanje procesa u Luci Kotor
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Zbornik radova. Kruševac: Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije, 2018,
Izdavač
Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije, 2018,
Godina
2018