Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Metabolic Plasiticy in Cancers-Distinct Role of Glycolytic Enzymes GPI, LDHs or Membrane Transporters MCTs
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Front Oncol
Izdavač
Front Oncol
Godina
2017