Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
A method for efficient maximization of PPS estimation functions
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Digital Signal Processing
Izdavač
Elsevier
Godina
2019