Povratak na pretragu publikacija

Informacije o publikaciji:

Naziv publikacije: Mićanović, V., Maslovarić, B., Novović, T. (2013) Analiza uključivanja djece RAE porijekla u obrazovni sistem u okviru projekta „Osnovno pravo na obrazovanje u Crnoj Gori“, ISSN 0350-1094.
Naziv časopisa / zbornika / monografije: Vaspitanje i obrazovanje, br. 2,
URL do publikacije:
Kategorija publikacije: Naučni rad u periodičnoj publikaciji u Crnoj Gori
Kategorija publikacije:
Stranica: 77-90
Koeficijent publikacije - K : 1.50
Kategorija rezultata rada: Samostalnog rada istraživaca, izvan projekata
Klasifikacija FRASCATI:
Godina: 2013
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Apstrakt:
Autori koji ne pripadaju sistemu naučne mreže:

Autori:

Koautor - tatjana.novovic
Prvi koautor - biljana.maslovaric
Prvi autor - veselin.micanovic