Povratak na pretragu publikacija

Informacije o publikaciji:

Naziv publikacije: Mićanović, V., Novović, T., Maslovarić, B., Šakotić, N. (2013) Perceptions of inclusive values in teaching mathematics in Montenegro, ISSN 2182-5127.
Naziv časopisa / zbornika / monografije: SENSOS, InED, vol III, N.º 2,
URL do publikacije:
Kategorija publikacije: Naučni rad u periodičnoj publikaciji u inostranstvu
Kategorija publikacije:
Stranica: 69-84
Koeficijent publikacije - K : 4.00
Kategorija rezultata rada: Medjunarodnog multilateralnog projekta
Klasifikacija FRASCATI:
Godina: 2013
Izdavač: Centre for Research & Innovation in Education
Apstrakt:
Autori koji ne pripadaju sistemu naučne mreže:

Autori:

Koautor - nada.sakotic
Koautor - biljana.maslovaric
Prvi koautor - tatjana.novovic
Prvi autor - veselin.micanovic