Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Mićanović, V., Novović, T., Maslovarić, B., Šakotić, N. (2013) Perceptions of inclusive values in teaching mathematics in Montenegro, ISSN 2182-5127.
Naziv časopisa / zbornika / monografije
SENSOS, InED, vol III, N.º 2,
Izdavač
Centre for Research & Innovation in Education
Godina
2013