Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Missing Samples Analysis in Signals for Applications to L-estimation and Compressive Sensing
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Signal Processing
Izdavač
Elsevier
Godina
2014