Povratak na pretragu publikacija

Informacije o publikaciji:

Naziv publikacije: Modul za adaptaciju elektronskog portfolia prema personalnim karakteristikama korisnika
Naziv časopisa / zbornika / monografije: Zbornik radova sa IV međunarodnog naučno-stručnog skupa „Informacione tehnologije za elektronsko obrazovanje“
URL do publikacije: http://www.iteo.rs.ba/sr/iteo-2012
Kategorija publikacije:
Kategorija publikacije:
Stranica: 48-53
Koeficijent publikacije - K : 4.00
Kategorija rezultata rada:
Klasifikacija FRASCATI: 1 Prirodne nauke, 102 Računarske nauke i informatika
Godina: 2012
Izdavač: Panevropski univerzitet „Apeiron“
Apstrakt: Jedna od prednosti obrazovanja zasnovanog na web-u je i mogućnost prilagođavanja nastave potrebama i mogućnostima individualnog studenta. Naime, uvođenjem informacionih tehnologija tempo, redosled, sadržaj i metod podučavanja mogu da se prilagode na način
Autori koji ne pripadaju sistemu naučne mreže:

Autori:

Prvi koautor - zoran.avramovic
Prvi autor - marija.lekic