Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
NEUROBIOLOŠKE OSNOVE I FAKTORI RIZIKA POREMEĆAJA IZ SPEKTRA AUTIZMA
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Psihijatrija
Izdavač
Udruženje psihijatara Crne Gore
Godina
2020