Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Od ekološke ka bioekološkoj teoriji ljudskog razvoja – čovek i okruženje u dijalogu
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Teme, br. 1. str. 23-39.
Izdavač
Univerzitet Niš
Godina
2017