Povratak na pretragu publikacija

Informacije o publikaciji:

Naziv publikacije: Opasna situacija u sustizanju pješaka vozilom na putu van naselja
Naziv časopisa / zbornika / monografije: Vještak
URL do publikacije:
Kategorija publikacije: Naučni rad u periodičnoj publikaciji u inostranstvu
Kategorija publikacije:
Stranica: 67–75
Koeficijent publikacije - K : 2.00
Kategorija rezultata rada: Samostalnog rada istraživaca, izvan projekata
Klasifikacija FRASCATI:
Godina: 2018
Izdavač: Vještak, ISSN:2303-6893, E-ISSN:2490-2462
Apstrakt:
Autori koji ne pripadaju sistemu naučne mreže: Vojislav Bogdanović

Autori:

Prvi autor - milenko.cabarkapa