Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Opasna situacija u sustizanju pješaka vozilom na putu van naselja
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Vještak
Izdavač
Vještak, ISSN:2303-6893, E-ISSN:2490-2462
Godina
2018