Povratak na pretragu publikacija

Informacije o publikaciji:

Naziv publikacije: An overview on origin and characterisation of Montenegrin grapevine varieties
Naziv časopisa / zbornika / monografije: VITIS - Journal of Grapevine Research, [S.l.]
URL do publikacije:
Kategorija publikacije: Naučni rad u periodičnoj publikaciji u inostranstvu
Kategorija publikacije:
Stranica: v. 54, p. 135-137, aug. 2015. ISSN 2367-4156.
Koeficijent publikacije - K : 5.00
Kategorija rezultata rada:
Klasifikacija FRASCATI:
Godina: 2015
Izdavač: VITIS - Journal of Grapevine Research, [S.l.]
Apstrakt:
Autori koji ne pripadaju sistemu naučne mreže:

Autori:

Prvi koautor - tatjana.popovic
Koautor - sanja.sucur
Koautor - milena.mugosa
Koautor - vesna.kodzulovic
Koautor - jovana.raicevic
Koautor - anita.gazivoda
Prvi autor - vesna.maras