Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
PARADIGMATSKA I SINTAGMATSKA OSA POETSKOG TEKSTA MAKA DIZDARA
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Mak Dizdar:prvih stotinu godina, Zbornik radova s naučne konferencije održane u Sarajevu od 19. do 22. oktobra 2017.
Izdavač
Bošnjački institut-Fondacija Adila Zulfikarpašića, Fondacija ,,Mak Dizdar"
Godina
2017