Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Parametric estimation of 2D cubic phase signals using high-order Wigner distribution with genetic algorithm
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Multidimensional Systems and Signal Processing
Izdavač
Springer
Godina
2019