Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Performanse sistema za izradu elektronskog portfolia Mahara
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Vaspitanje i obrazovanje
Izdavač
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Godina
2016