Povratak na pretragu publikacija

Informacije o publikaciji:

Naziv publikacije: Performanse sistema za izradu elektronskog portfolia Mahara
Naziv časopisa / zbornika / monografije: Vaspitanje i obrazovanje
URL do publikacije:
Kategorija publikacije:
Kategorija publikacije:
Stranica: 129-138
Koeficijent publikacije - K : 3.00
Kategorija rezultata rada: Samostalnog rada istraživaca, izvan projekata
Klasifikacija FRASCATI:
Godina: 2016
Izdavač: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Apstrakt:
Autori koji ne pripadaju sistemu naučne mreže:

Autori:

Prvi autor - marija.lekic