Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Polne razlike u neuroticizmu i psihoticizmu sa refleksijom na psihopatologiju
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Psihijatrija
Izdavač
Udruženje psihijatara Crne Gore
Godina
2020