Povratak na pretragu publikacija

Informacije o publikaciji:

Naziv publikacije: Potrošnja ljekova u Crnoj Gori 2013. - 2017.
Naziv časopisa / zbornika / monografije: Potrošnja ljekova u Crnoj Gori
URL do publikacije:
Kategorija publikacije: Naučna monografija izdata u Crnoj Gori
Kategorija publikacije:
Stranica: 79
Koeficijent publikacije - K : 10.00
Kategorija rezultata rada: Samostalnog rada istraživaca, izvan projekata
Klasifikacija FRASCATI:
Godina: 2018
Izdavač: Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore
Apstrakt:
Autori koji ne pripadaju sistemu naučne mreže:

Autori:

Koautor - milos.z.krivokapic