Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Potrošnja ljekova u Crnoj Gori 2013. - 2017.
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Potrošnja ljekova u Crnoj Gori
Izdavač
Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore
Godina
2018