Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Prepoznavanje emotivne inteligencije lidera kao osnovne karike efektivnog liderstva u kreiranju strategijskih elemenata unapređenja kvaliteta školskog obrazovanja.
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Zbornik radova = Proceedings. 1. izd. 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 11 Požega: Tehnička škola, 2017, str. 51-55. [COBISS.CG-ID 512808162]
Izdavač
Zbornik radova = Proceedings. 1. izd. 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 11 Požega: Tehnička škola, 2017,
Godina
2017