Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Principi za primenu osnovnih načela novinarskog kodeksa prilikom izveštavanja o saobraćajnim nesrećama sa smrtnim posledicama
Naziv časopisa / zbornika / monografije
IN MEDIAS RES
Izdavač
Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja (Zagreb) Sveučilište Sjever
Oblast (Frascati)
5 Društvene nauke, 508 Mediji i komunikacije
Godina
2014