Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Proposal for the list of protected species of macromycetes in Montenegro. I The book of Abstracts. 44 str.
Naziv časopisa / zbornika / monografije
International Symposium of Ekologists of the Republic of Montenegro. Tivat 2004.
Izdavač
Prirodnjački muzej Crne Gore
Godina
2004