Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Savremena javna uprava - studije i ogledi
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Savremena javna uprava - studije i ogledi
Izdavač
Pravni fakultet i Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore
Godina
2007