Povratak na pretragu publikacija

Informacije o publikaciji:

Naziv publikacije: SAvremene informacione tehnologije u gradskom transportu Beograda
Naziv časopisa / zbornika / monografije: International Scientific and Practical Conference "Development Trends in Transport Systems
URL do publikacije:
Kategorija publikacije: Naučni rad u periodičnoj publikaciji u inostranstvu
Kategorija publikacije:
Stranica: 805-812
Koeficijent publikacije - K : 2.00
Kategorija rezultata rada: Samostalnog rada istraživaca, izvan projekata
Klasifikacija FRASCATI:
Godina: 2016
Izdavač: International Scientific and Practical Conference "Development Trends in Transport Systems
Apstrakt:
Autori koji ne pripadaju sistemu naučne mreže: Z. Ribarić

Autori:

Prvi koautor - milenko.cabarkapa
Prvi autor - zoran.avramovic