Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
A scaling exponent-based detector of chaos in oscillatory circuits
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Physica D
Izdavač
Elsevier
Godina
2013