Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Semantičke i morfosintaksičke karakteristike francuskih idiomatskih izraza - djelovi glave i tijela : doktorska disertacija.
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Semantičke i morfosintaksičke karakteristike francuskih idiomatskih izraza - djelovi glave i tijela : doktorska disertacija.
Izdavač
UCG
Godina
2016