Povratak na pretragu publikacija

Informacije o publikaciji:

Naziv publikacije: Single-Iteration Algorithm for Compressive Sensing Reconstruction
Naziv časopisa / zbornika / monografije: Telfor Journal
URL do publikacije: http://journal.telfor.rs/Published/Vol6No1/Vol6No1_A7.pdf
Kategorija publikacije: Naučni rad u periodičnoj publikaciji u inostranstvu
Kategorija publikacije:
Stranica: 36-41
Koeficijent publikacije - K : 1.00
Kategorija rezultata rada:
Klasifikacija FRASCATI:
Godina: 2014
Izdavač: Telecommunications Society, Belgrade; Academic Mind, Belgrade
Apstrakt:
Autori koji ne pripadaju sistemu naučne mreže:

Autori:

Koautor - andjela.draganic
Koautor - ljubisa.stankovic
Koautor - irena.orovic
Prvi autor - srdjan.stankovic