Povratak na pretragu publikacija

Informacije o publikaciji:

Naziv publikacije: Syntheses, structures and antifungal activities of novel Co, Mo and Pt complexes with triammonium N,N- diacetatedithiocarbamate
Naziv časopisa / zbornika / monografije: Polyhedron
URL do publikacije:
Kategorija publikacije: Naučni rad u periodičnoj publikaciji u inostranstvu
Kategorija publikacije:
Stranica: 233-242
Koeficijent publikacije - K : 2.11
Kategorija rezultata rada: Bilateralnog projekta
Klasifikacija FRASCATI:
Godina: 2014
Izdavač: Elsevier
Apstrakt:
Autori koji ne pripadaju sistemu naučne mreže: Marijana Đaković, Aleksandar Višnjevac, Danijela Vojta

Autori:

Koautor - nedeljko.latinovic
Koautor - milica.kosovic
Prvi autor - zorica.leka