Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Upravljanje kvalitetom lučkih usluga u uslovima neizvjesnosti
Naziv časopisa / zbornika / monografije
UNIVERZITETSKI UDŽBENIK - Univerzitet „Adriatik“Bar, Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat,
Izdavač
Univerzitet „Adriatik“Bar ; :Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat,
Godina
2022