Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Upravno pravo
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Upravno pravo
Izdavač
Savremena administracija
Godina
2007