Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Upravno pravo: univerzitetski udžbenik
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Upravno pravo: univerzitetski udžbenik
Izdavač
Savremena administracija
Oblast (Frascati)
5 Društvene nauke, 505 Pravo
Godina
2002