Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Uticaj blokčejn tehnologije na realizaciju ciljeva održivog razvoja
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Glasnik za društvene nauke
Izdavač
Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Alfa BK Univerzitet
Godina
2023