Povratak na pretragu publikacija

Informacije o publikaciji:

Naziv publikacije: Web sajt kao način poboljšanja poslovanja fakulteta
Naziv časopisa / zbornika / monografije: Zbornik radova sa Međunarodne konferencije „Komunikacije i biznis sektor“
URL do publikacije:
Kategorija publikacije:
Kategorija publikacije:
Stranica: 191-198
Koeficijent publikacije - K : 4.00
Kategorija rezultata rada: Nacionalnog projekta
Klasifikacija FRASCATI: 1 Prirodne nauke, 102 Računarske nauke i informatika
Godina: 2011
Izdavač: Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku
Apstrakt:
Autori koji ne pripadaju sistemu naučne mreže:

Autori:

Prvi autor - marija.lekic