Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
Web sajt kao način poboljšanja poslovanja fakulteta
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Zbornik radova sa Međunarodne konferencije „Komunikacije i biznis sektor“
Izdavač
Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku
Oblast (Frascati)
1 Prirodne nauke, 102 Računarske nauke i informatika
Godina
2011