Informacije o izabranoj publikaciji

Naziv publikacije:
What Lies in the Eye of the Beholder – The Newspaper Photographs of the Montenegrin Pride
Naziv časopisa / zbornika / monografije
Zbornik radova Representation of Gender Minority Groups in Media: Serbia, Montenegro and Macedonia
Izdavač
Univerzitet Singidunum – Fakultet za medije i komunikacije, Beograd
Godina
2015