K O N K U R S
za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja na univerzitetima u Crnoj Gori

 

Ciljevi Konkursa su: jačanje ljudskih resursa za istraživanje, inovacije i konkurentnost, povećanje broja mladih istraživača na univerzitetima u Crnoj Gori, internacionalizacija istraživačkog rada, kao i razmjena znanja između akademskog i privrednog sektora.

Doktorandi kroz ovaj program stipendiranja treba da postignu značajne rezultate, imaju intenzivnu saradnju sa istraživačkim timom, putem mobilnosti ojačaju veze istraživačkog tima sa međunarodnim partnerima ili partnerima u privredi i ojačaju kapacitete kako bi mogli da pripremaju aplikacije za EU fondove za istraživanje i inovacije.

Stipendija se dodjeljuje na period do 3 godine.

Stipendija obuhvata:

  • Troškove za doktoranda u neto iznosu od 700 € na mjesečnom nivou,
  • Troškove istraživanja do 10.000 € u bruto iznosu na godišnjem nivou.

Troškove do 10.000 € univerziteti tj. ustanova domaćin će koristiti isključivo za potrebe doktorskog istraživanja, tj. za istraživanje, materijalne troškove i mobilnost doktoranda, mentora i studenta osnovnih /specijalističkih/master ili magistarskih studija koji je uključen u istraživanje.

Troškovi koji mogu biti opredijeljeni za mentora ne mogu preći iznos od ukupno 2.500 € na godišnjem nivou i ne mogu biti dodijeljeni za njegove autorske honorare.

U skladu sa potpisanim memorandumima o saradnji u oblasti jačanja istraživačkih kapaciteta kroz realizaciju stipendija za doktorska istraživanja u Crnoj Gori, između Ministarstva nauke i univerziteta, stipendisti su oslobođeni plaćanja školarine za vrijeme trajanja stipendije.

Zainteresovani kandidati i potencijalni mentori mogu iskazati interesovanje za stipendiju prijavljavanjem na portalu ,,Naučna mreža“ Ministarstva nauke od dana objavljivanja Konkursa do 25. juna 2020. godine do 14:00 časova. LINK

Podnošenje prijave se vrši preko portala ,,Naučna mreža”  i na adresu Ministarstva nauke do 10. jula 2020. godine do 14:00 časova. LINK
Popunjen i potpisan Prijavni obrazac na crnogorskom jeziku, uz propratnu dokumentaciju, potrebno je dostaviti putem portala ,,Naučna mreža”, kao i istovjetnu dokumentaciju u jednom štampanom primjerku na adresu Ministarstva nauke, Rimski trg br. 46, 81 000 Podgorica.

Kontakt osoba za Konkurs: Jelena Šaranović, Načelnica Direkcije za nacionalne programe, e-mail: jelena.saranovic@mna.gov.me, Tel. 020/405-315.

Kontakt osoba za tehnička pitanja vezana za portal ,,Naučna mreža“: Marko Kaluđerović, samostalni savjetnik III za statistiku i digitalizaciju, E-mail: marko.kaludjerovic@mna.gov.me, Tel. 020/ 405-350.

Popuni prijavu
Podnosilac prijave (naziv ustanove) Stipendista Mentor Naziv projekta Oblast nauke Datum i vrijeme podnošenja prijave
Univerzitet Donja Gorica Marko Gošović Prof. dr Maja Đurić Crnogorski mostovi - građevine i zvuk društvene ili humanističke, tehničko-tehnološke 07.07.2020 - 12:12
Univerzitet Donja Gorica Dušan Medin Prof. dr Saša Brajović Zaštita kulturne baštine i muzejska djelatnost u Crnoj Gori kroz normativni, institucionalni i praktični okvir: istorijski razvo Humanističke nauke 09.07.2020 - 01:23
Univerzitet Donja Gorica - Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Stevan Čakić Doc. dr Tomo Popović Vještačka inteligencija i algoritmi za duboko učenje Tehničko-tehnološke i prirodno-matematičke 09.07.2020 - 09:46
Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, Podgorica Šemso Kalač Duško Lučić Eksperimentalno i teorijsko ispitivanje veza aluminijumskih rešetkastih konstrukcija Tehničko-tehnološke nauke 09.07.2020 - 11:52
Univerzitet Donja Gorica - Humanističke studije Alek Barović Akademik prof. dr Đorđe Borozan Politička misao dr Sekule Drljevića i Savića Markovića Štedimlije Društvene ili humanističke nauke 09.07.2020 - 15:43
Univerzitet Donja Gorica - Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Luka Laković doc. dr Marko Simeunović Primjena vještačke inteligencije u analizi podataka prikupljenih IoT senzorskim mrežama Informaciono-komunikacione tehnologije 09.07.2020 - 15:43
Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka Teodora Stanković Prof. dr Srđan Darmanović Energetski resursi kao izvori sukoba: Analiza i poređenje uticaja faktora političkog nasljeđa u tenzičnim regionima Društvene nauke, političke nauke 09.07.2020 - 20:31
Univerzitet Crne Gore, Arhitektonski fakultet Podgorica Mihailo Ostojić Prof. dr Miloš Knežević Upravljanje i kontrola procesa na gradilištu uz korišćenje Sajber fizičkih sistema Građevinarstvo 09.07.2020 - 20:54
Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet, Nikšić Tijana Rakočević Vesna Vukićević Janković Apokaliptična vizija svijeta (pandemije u književnosti) humanističke nauke 09.07.2020 - 22:15
Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet, Nikšić Balša Ivanović Prof. dr Igor Lakić lingvistika, analiza diskursa, prevođenje 09.07.2020 - 23:02
Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet, Nikšić Danilo Alagić Milica Vuković Stamatović Metafore kriznih vremena: konceptualizacija pandemije COVID 19 u javnom diskursu Crne Gore i Velike Britanije Društvene ili humanističke nauke (Jezici i književnost) 10.07.2020 - 09:12
Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, Podgorica Goran Jovetić Prof. dr Gordana Đurović Reforma javne uprave kao determinanta privrednog razvoja zemlje Društvene nauke 10.07.2020 - 09:42
Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica Neda Nikolić Prof. dr Snježana Hrnčić Mehanički stimulus – nova metoda u zaštiti krompira protiv biljnih vaši (MEKROP) Poljoprivredne nauke 10.07.2020 - 09:55
Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Bojana Mališić Prof. dr Milica Vukotić TRANSFER I DIFUZIJA TEHNOLOGIJA KAO OSNOV UNAPRIJEĐENJA INOVACIONOG POTENCIJALA I KONKURENTNOSTI 5 Društvene nauke – 502 Ekonomija i biznis 10.07.2020 - 10:57
Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet, Nikšić Nikolina Čanović Vesna Bratić Slika crnogorske žene u anglo-američkim narativima: fikcija i nefikcija i slika strankinje u narativima u/o Crnoj Gori, imagološ Engleski jezik i književnost 10.07.2020 - 11:11
Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Nena Radojicic Nebojsa Petrovic Vrijednosti i identitet kao okviri drustvene dinamike u postmodernom drustvu psihologija 10.07.2020 - 11:21
Univerzitet Donja Gorica - Humanističke studije Mira Šorović Dragan Đukanović Uticaj Crne Gore na spoljnu politiku SRJ i državne zajednice Srbija i Crna Gora (1992-2006) Društvene ili humanističke nauke 10.07.2020 - 11:25
Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet, Podgorica Svetlana Perović Andjelka Scepanovic Ispitivanje polimorfnih varijanti gena za metabolizam klopidogrela u cilju boljeg terapijskog odgovora kod pacijenata sa ACS Prirodno-metamatičke; Biologija; Biomedicina 10.07.2020 - 11:41
Univerzitet Donja Gorica Svetlana Duković prof. dr Mirjana Radović-Marković Perspektive razvoja freelancing-a u uslovima savremene Crne Gore Društvene nauke 10.07.2020 - 12:17
Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet Ivan Martinović Milena Đukanović Primjena vještačke inteligencije za automatsku analizu fluoroskopskih rendgenskih snimaka Tehničko-tehnološka, Medicinska 10.07.2020 - 12:25
Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Ivan Piper Prof. dr Veselin Vukotić Kulturološka dimenzija ekonomskog razvoja i uspona Kine Ekonomija 10.07.2020 - 12:40
Univerzitet Donja Gorica - Humanističke studije Milena Vujović Prof. dr Milan Podunavac Razvoj građasnkog identiteta u postreferendumskoj Crnoj Gori kao rješenje duboke političke podijeljenosti crnogorskog društva Politička teorija 10.07.2020 - 12:50
Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka Milena Ivanović Dubljević ljiljana.pajovic-dujovic (340) Dihotomija politike i književnosti u svjetlu kulturalnomemorijske matrice Crne Gore Politicke nauke i knjizevnost 10.07.2020 - 13:10
Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica Andrea Komnenić Prof. dr Zoran Jovović Ocjena Biohemijskog Sastava Etarskog Ulja Smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil.) iz Crne Gore i nekih introdukovanih p poljoprivredne nauke 10.07.2020 - 13:19
Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka Radovan Bogojević Olivera Komar (Ne)povjerenje u medije u dobu alternativnih izvora informisanja Društvene nauke 10.07.2020 - 13:42
Univerzitet Donja Gorica - Humanističke studije Milena Živkvić Prof.dr Nenad Vujadinović Metod "Disciplina mašte" u kontekstu kreativnih industrija i obrazovanja Humanističke nauke 10.07.2020 - 13:45
Univerzitet Donja Gorica - Humanističke studije Elizabeta Mrnjačević prof. dr Tanja Miščević Poboljšanje statusa Roma i Egipćana unutar Crne Gore : kroz praksu i primjere država članica EU društvene nauke 10.07.2020 - 14:13
Univerzitet Crne Gore, Građevinski fakultet, Podgorica Mihailo Ostojić Prof dr Miloš Knežević Upravljanje i kontrola procesa na gradilištu uz korišćenje Sajber fizičkih sistema Tehničko-tehnološke nauke 12.07.2020 - 14:44