Razrada Pred-akceleracijskog programa
Files must be less than 7 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Profil strateškog partnera / konzorcijuma sa listom referenci
Files must be less than 7 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Izjave o namjeri učešća u Programu svih uključenih organizacija
Files must be less than 7 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
CV menadžment tima i eksternih eksperata
Files must be less than 7 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Statut / izvod iz statuta ili organizacione strategije svih uključenih partnera
Files must be less than 7 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Nacrt ugovora nosilaca Programa sa krajnjim korisnicima
Files must be less than 7 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Finansijski izvještaji za poslednje dvije godine
Files must be less than 7 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Dokaz o finansijskoj sposobnosti vodećeg partnera ili konzorcijuma partnera o raspoloživim sredstvima za sufinansiranje Programa
Files must be less than 7 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf doc docx.
Ostala dokumentacija
Files must be less than 7 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.