Konkurs za doktorske stipendije

Tabela zainteresovanih stipendista i mentora za Konkurs za doktorske stipendije:
Stipendista Oblast nauke Naziv / oblast doktorske teze Mentor Zainteresovani mentor
Božidar Vukićević 1 Prirodne nauke / 101 Matematika Razredna nastava, metodika nastave matematike
Marija Vojinović 1 Prirodne nauke / 106 Biološke nauke Molekularna biologija Danilo Mrdak
Marina Radonjić 1 Prirodne nauke / 106 Biološke nauke Ekologija i ponasanje sisara Danilo Mrdak
Nina Nikolić 2 Tehničko-tehnološke nauke / 201 Građevinarstvo Građevinarstvo - aluminijumske konstrukcije Biljana Šćepanović
Borislav Zdravković 5 Društvene nauke / 505 Pravo / 506 Političke nauke Javna uprava
Andrej Vizi 1 Prirodne nauke / 106 Biološke nauke Razvoj populacije kudravog pelikana (Pelecanus crispus) kao indikator stanja ekosistema Skadarskog jezera Drago Marić
Isidora Rovčanin-Dragović 3 Medicinske nauke / 301 Bazična medicina Upoređivanjem cirkulišućeg miRNoma kod Alchajmera i kancera, dva oboljenja sa inverznom korelacijom, do potencijalnog biomarkera Alchajmerove bolesti. Nataša Popović
Balša Bajagić 4 Poljoprivredne nauke / 401 Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo Mehanizacija u poljoprivredi (ispitivanje uticaja aplikacije pesticida na suzbijanje patogena) Nedeljko Latinović
Andjela Kovačević 5 Društvene nauke / 509 Ostale društvene nauke Primjena "Nove nauke" (uzajamni odnos biologije, psihologije, mikrofizike i Informacione tehnologije) s ciljem upravljanja procesima inoviranja i inovacijama Veselin Vukotić
Andrea Kavarić 5 Društvene nauke / 509 Ostale društvene nauke Koncepti rasta i razvoja hotelskih preduzeća u Crnoj Gori Silvana Đurašević
Miroslav Vukičević 2 Tehničko-tehnološke nauke / 211 Ostale inženjerske nauke i Tehnologije Metodologija smanjenja utjecaja katalitickih ostataka na trajnost prstenova sporohodnih brodskih motora
Mirjana Đukić 2 Tehničko-tehnološke nauke / 201 Građevinarstvo Teorijsko i eksperimentalno ispitivanje spregnutih greda sa punom i spregnutom pločom Duško Lučić
Tanja Bakić 6 Humanističke nauke / 602 Jezici i književnost Recepcija Vilijama Blejka u zemljama bivše Jugoslavije od 1904. do 2018. Marija Krivokapić
Marija Radinović 5 Društvene nauke / 506 Političke nauke Međunarodni odnosi, diplomatija Crne Gore, spoljna politika Crne Gore, međunarodno pregovaranje Dragan Đukanović
Milan Ivanović 5 Društvene nauke / 509 Ostale društvene nauke / 6 Humanističke nauke / 602 Jezici i književnost Stavovi građana Crne Gore prema jezičkom standardu i urbanim vernakularima: Kvalitativno-kvantitativna istraživanja i mogućnosti njihove primjene Dijana Vučković
Sanja Lalević 5 Društvene nauke / 502 Ekonomija i biznis Uticaj zemalja regiona na stepen razvijenosti turizma u Crnoj Gori
Andrej Nedović 5 Društvene nauke / 502 Ekonomija i biznis Posljedice socijalizma i privatizacije na radnu snagu. Analiza zakona o radu i politike zaposljavanja u Crnoj Gori.
Ana Velimirović 4 Poljoprivredne nauke / 405 Ostale poljoprivredne nauke KARAKTERIZACIJA CRNOGORSKIH AUTOHTONIH POPULACIJA PŠENICE (Triticumsp.) MOLEKULARNIM I MORFOLOŠKIM MARKERIMA Zoran Jovović
Balša Ivanović 6 Humanističke nauke / 602 Jezici i književnost DISKURS ŠOVINIZMA I GOVOR MRŽNJE U KOMENTARIMA ČITALACA AMERIČKIH I CRNOGORSKIH NOVINSKIH PORTALA
Luka Rakojević 6 Humanističke nauke / 604 Umjetnost (umjetnost, istorija umjetnosti, scenske umjetnosti, muzika) Grad i identitet - kulturna mapa Nikšića Maja Đurić
Jelena Mijušković 1 Prirodne nauke / 103 Fizičke nauke Od Z do Higs bozona uz ograničenje na broj džetova nastalih pri produkciji bozona na LHC-u Nataša Raičević
Filip Petrović 5 Društvene nauke / 502 Ekonomija i biznis Podsticanje inovacija i nacionalne konkurentnosti kroz mobilnost istraživača Danijela Jaćimović
Amela Ćorović 3 Medicinske nauke / 301 Bazična medicina Farmakogenetika u racionalnoj farmakoterapiji
Nena Radojicic 5 Društvene nauke / 501 Psihologija Psihološki aspekti društvenog ponašanja Nebojša Petrović
Ana Radulović 5 Društvene nauke / 509 Ostale društvene nauke Maritime Single Window i mogucnost unapredjenja luckog poslovanja Sanja Bauk
Radojka Simonović 3 Medicinske nauke / 301 Bazična medicina Farmakovigilanca u kliničkim istrazivanjima
Stefan Lakušić 5 Društvene nauke / 506 Političke nauke Teorijski i praktični pristupi konceptu Ljudske bezbjednosti, studija slučaja: ljudska bezbjednost u Crnoj Gori Vlatko Cvrtila
Stefan Bulatović 6 Humanističke nauke / 602 Jezici i književnost Engleski kao jezik nastave u visokom obrazovanju u Crnoj Gori: konceptualna i empirijska razmatranja Milica Vuković - Stamatović
Davor Ćorić 2 Tehničko-tehnološke nauke / 202 Elektrotehnika, Elektronika, Informatičko inženjerstvo Upravljanje projektima u oblasti ICT
Jovana Davidović 5 Društvene nauke / 506 Političke nauke Psihološka pozadina patrijarhata i medijsko portretisanje rodnih uloga: osvrt na selektivni abortus u Crnoj Gori
Olga Jokanović 4 Poljoprivredne nauke / 402 Stočarstvo i mljekarstvo Karakterizacija i biohemijske promjene tokom zrenja polutvrdih sireva u Crnoj Gori Božidarka Marković
Milena Petrović 3 Medicinske nauke / 302 Klinička medicina Psihijatrija, mentalno zdravlje Lidija Stevović
Marija Radunović 5 Društvene nauke / 502 Ekonomija i biznis Mediteranski korijeni ekonomije Evrope Veselin Vukotić
Vidosava Vilotijević 2 Tehničko-tehnološke nauke / 203 Mašinstvo Energetika Igor Vušanović
Aleksandra Jovanović 5 Društvene nauke / 505 Pravo Suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma u crnogorskom i evropskom krivicnom zakonodavstvu i praksi
Niklola Mićunović 2 Tehničko-tehnološke nauke / 202 Elektrotehnika, Elektronika, Informatičko inženjerstvo Upravljanje rizicima na projektima pri IT investiranju Jakov Crnković
Rade Grujičić 2 Tehničko-tehnološke nauke / 203 Mašinstvo Simulacija inženjeringa višestepenih nelinearnih dinamičkih sistema korišćenjem nelinearne mehanike kontinuuma
Nevena Keković 5 Društvene nauke / 502 Ekonomija i biznis Perspektive inovativnog preduzetništva u Crnoj Gori
Dubravka Radulović 4 Poljoprivredne nauke / 401 Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo INDIVIDUALNA SELEKCIJA DIVLJEG ŠIPKA (NARA) IZ HETEROGENE PRIRODNE POPULACIJE
Kristina Gvozdenović 5 Društvene nauke / 506 Političke nauke Komparativna analiza političkih kultura Crne Gore i Japana
Isidora Stanković 2 Tehničko-tehnološke nauke / 202 Elektrotehnika, Elektronika, Informatičko inženjerstvo Analiza nestacionarnih signala: doprinos kompresivnog odabiranja u disperzivnim kanalima u smanjenju interferencija Miloš Daković


Tabela mentora otvorenih za prijem stipendiste:
Mentor Oblast nauke Oblast doktorske teze Zainteresovani stipendisti Zainteresovan sam da budem stipendista ovog mentora
Biljana Šćepanović 2 Tehničko-tehnološke nauke / 201 Građevinarstvo gradjevinarstvo - celicne, aluminijumske i drvene konstrukcije Nina Nikolić
Stefan Bulatović
Predrag Miranović 1 Prirodne nauke / 103 Fizičke nauke Superprovodnost
Silvana Đurašević 5 Društvene nauke / 502 Ekonomija i biznis Turizam i hotelijerstvo, Hotelski menadžment, Ekonomika turizma
Iva Bulatović 5 Društvene nauke / 509 Ostale društvene nauke socio -kulturni uticaji turizma, ekoloski uticaji turizma, destinacijski menadzment Sreten Jakić
Nataša Raičević 1 Prirodne nauke / 103 Fizičke nauke Fizika elementarnih čestica, CMS eksperiment Jelena Mijušković
Duško Lučić 2 Tehničko-tehnološke nauke Građevinske konstrukcije Mirjana Đukić
Marija Krivokapić English Literature Tanja Bakić
Zoran Jovović 4 Poljoprivredne nauke / 404 Poljoprivredna biotehnologija Genetički resursi Ana Velimirović
Milica Vuković - Stamatović 6 Humanističke nauke / 602 Jezici i književnost Lingvistika - anglistika Milica Vuković - Stamatović
Balša Ivanović
Stefan Bulatović
Veselinka Grudić Litijum/natrijum jonske baterije Veselinka Grudić
Aleksandra Gezović
Maja Đurić 6 Humanističke nauke / 604 Umjetnost (umjetnost, istorija umjetnosti, scenske umjetnosti, muzika) Istorija umjetnosti, kultura i identitet Aleksandra Jovanović
Igor Vušanović 2 Tehničko-tehnološke nauke / 203 Mašinstvo Modeliranje fenomena aeroakustike kod vjetrogeneratora Vidosava Vilotijević