Testna stranica

Ovo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opisOvo je kratak opis

Inovaccije u korelaciji sa ekonomskim rastom i razvojem

I pored konstatacije da je ulaganje u nauku u Crnoj Gori na nivou minimuma neophodnog za održanje djelatnosti i daleko od projekcija iz Strategije naučno-istraživačke djelatnosti, razvojnih potreba države i obaveza na putu integracija u Evropsku uniju, Savjet izražava umjereno zadovoljstvo postignutom realizacijom budžeta u 2009. g. i planiranim budžetom za 2010, imajući u vidu veoma loše prognoze iznesene na prethodnoj sjednici Savjeta, u oktobru 2009. g. Sredstva planirana za raspodjelu putem instrumenata Minstarstva prosvjete i nauke u 2010. g. trebalo bi da iznose oko 1,5 miliona eura.