Ukupno istraživačkih organizacija: 59

13 jul Plantaže a.d.

Podgorica

Kompanija „13. jul Plantaže“ je od svog osnivanja prepoznala značaj nauke i primjene rezultata u oblasti vinogradarstva, vinarstva i voćarstva i predstavlja pozitivan primjer povezivanja nauke i privrede. U septembru 2011. kompanija "13. jul Plantaže" je od strane Ministarstva nauke Crne Gore dobila licencu za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti u oblasti poljoprivrednih nauka. Oslanjajući se na dugogodišnji rad na primjenjenim...

Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore

Podgorica

Agenciju za ljekove i medicinska sredstva osnovala je Vlada Crne Gore 2008. godine kao nacionalno regulatorno tijelo koje kao prioritetne zadatke ima zaštitu, promovisanje i unapređenje javnog zdravlja kroz nadležnosti u oblasti ljekova i medicinskih sredstava. Uloga Agencije je da na visokostručan i odgovoran način poveća stepen funkcionisanja sistema zdravstvene zaštite, posebno segmenta stavljanja u promet i potrošnje ljekova, obezbjeđivanjem...

Centar za ekotoksikološka ispitivanja

Podgorica

Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore osnovan je saglasno politici Vlade Crne Gore u cilju vršenja kontrole kvaliteta svih segmenata životne sredine za potrebe Crne Gore i kao referentna ustanova za kontrolu hrane i drugih proizvoda i dijagnostiku toksikanata.  

Centar za održivi razvoj

Podgorica

UNDP in Montenegro has initiated the establishment of the Center for Sustainable Development as a contribution to balanced environmental management and economic and regional development in Montenegro. We will rely on our experience gained through years of work in the field of economy and environmental protection in the country and at the global level. 

Dom zdravlja Podgorica

Podgorica

 

Fakultet za crnogorski jezik i književnost

Cetinje

Fakultet za crnogorski jezik i književnost počeo je s radom 8. septembra 2014. godine svečanom akademijom održanom u Kraljevskome pozorištu Zetski dom. FCJK postao je obrazovno–naučni centar i hram kulture i umjetnosti u Crnoj Gori. Fakultet je osnovan zbog potrebe za proučavanjem, očuvanjem i razvojem crnogorskog jezika i književnosti, te obrazovanjem mladih ljudi čiji će rad nakon završetka studija biti vitalan za crnogorsku državu i njen...