Ukupno inovativnih organizacija: 61

VIGORIS ECOTECH D.O.O.

Podgorica

GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI - OBJEKTI HIDROTEHNIKE RADOVI NA INSTALACIJAMA, UREĐAJIMA I POSTROJENJIMA VODOVODA I KANALIZACIJE

"EXPLORING" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, INŽENJERING I POSLOVNE USLUGE - NIKŠIĆ

Nikšić

U kontekstu jačanja kapaciteta kompanije, veoma je važno uspostavljanje saradnje sa univerzitetima i naučno-istaživačkim ustanovama. Plan nam je da sa njima, u narednoj godini, u svojstvu jednog od partnera, učestvujemo na pripremi zajedničkih aplikacija za domaće i međunarodne projekte. Ovim bismo stekli dovoljno iskustva da kasnije i samostalo apliciramo za fondove koji podržavaju razvoj inovativnih rješenja. Takođe, realizacija potencijalnih...

AD „13. jul - Plantaže", Podgorica

Podgorica

Kompanija ,,13. jul Plantaže" a.d. je najveći proizvođač vina u Crnoj Gori.  Posjeduje vinograd koji se prostire na površini od oko 2.310 hektara, što ga čini najvećim evropskim vinogradom u jednom kompleksu, sa oko 11.5 miliona čokota vinove loze. Prvi zasadi su podignuti u periodu od 1977. do 1982. godine na kamenitom tlu Ćemovskog polja. Primarna poslovna aktivnost kompanije je proizvodnja grožđa i vina. Proizvodnja se zasniva na autohtonim...

ALTIMI D.O.O. - Podgorica

Podgorica

Inovativni plan firme ALTIMI D.O.O. je istraživanje mogućnosti BIM (Building information modeling) tehnologija u procesu projektovanja i izvođenja objekata. Uvođenje BIM tehnologija u našu firmu ima za cilj unapređenje znanja lica koja realizuju programe za jačanje ključnih kompetencija iz oblasti energije, arhitekture i građevinarstva kao i stimulisanje ličnog razvoja stručnog osoblja kroz neposredno usavršavanje i podrške upravljanju vlastitom...

Amplitudo d.o.o.

Podgorica

Amplitudo je kompanija prvenstveno orjentisana na razvoj softvera, implementaciju ICT rješenja i digitalni marketing. Amplitudo se takođe bavi i inovativnim rješenjima u saradnji sa relevantnim obrazovnim institucijama i istraživačkim centrima iz Crne Gore. Takođe, jedina smo crnogorska kompanija koja je sertifikovani Google partner, a naš proizvod e-Tenderi jedini je nacionlani softverski proizvod koji je dobio sertifikat „Dobro iz Crne Gore”,...

Business Intelligence Consulting d.o.o.

Podgorica

Misija Business Intelligence Consulting-a su promocija i korišćenje savremenih tehnika i alata, baziranih na principima poslovne inteligencije (Business Intelligence) čijom primjenom se dolazi do kvalitetnih poslovnih informacija, koje se distribuiraju klijentima radi povećanja efikasnosti odlučivanja i radi povećanja njihove prodaje.